Veelgestelde vragen


Alle klasse I objecten worden afgekeurd bij de aardingstest.

Het test snoer voor de weerstand beschermingsleiding test is verkeerd aangesloten op de tester. Het test snoer dient aan de achterzijde van de tester op de gemarkeerde (*) connectoren aangesloten te worden.

Hoe kan ik het geheugen van de tester wissen?

U kunt het geheugen van de PAT3140S wissen door middel van de volgende stappen.

  • Druk de CLR toets in als er ”NIEUWE TEST: DRUK #” op het LCD-display staat.
  • Druk JA als er “WIS GEHEUGEN EN FILE WEET U HET ZEKER J/N” het LCD-display staat.
  • Op het LCD-display verschijnt nu “GEHEUGEN NU GEWIST”, het geheugen word nu gewist.
  • Vervolgens verschijnt de melding “GEHEUGEN NU GETEST” het geheugen word nu getest.
  • Wacht tot de melding “GEHEUGEN TEST GOED” wordt weergegeven.

Alle testen zijn nu gewist uit het geheugen en uw testapparaat is gereed voor gebruik.

Geeft een Checksum error aan tijdens het opstarten.

Als een PAT3140S een Checksum Error aangeeft is er een fout aangetroffen in het interne geheugen van de tester.

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • De tester is een aantal maanden niet gebruikt en de interne batterij is niet voldoende geladen.
  • Tijdens het opslaan van gegevens is de tester uitgeschakeld.
  • Door onbekende oorzaak is er een fout in het geheugen gekomen.
  • De interne backup batterij van de tester is defect

Het geheugen van de tester moet gewist worden om deze fout te herstellen. Testresultaten die nog in de tester staan zijn onbruikbaar en/of niet betrouwbaar. Vervolgens dient de tester minimaal 14uur op de netspanning aangesloten te zijn zodat de interne batterij weer word opgeladen.

Test na het opladen enkele objecten, zet de tester uit en controleer ca 1. uur later of de tester aangeeft dat de Cheksum controle goed of fout is.

Geeft de tester nog steeds een Checksum Fout dan is waarschijnlijk de interne batterij defect en dient de tester naar ons opgestuurd te worden.

Ik zie allemaal rare tekens op mijn display bij het uitlezen

Indien het geheugen van de PAT3140S tester corrupt is worden alle testresultaten door elkaar heen weergegeven. Alle testen welke in het geheugen van de PAT tester staan zijn helaas niet meer bruikbaar. De tester geeft bij het aanzetten op de display een CHECKSUM CONTROLE FOUT weer. Aanvullende informatie om dit probleem op te lossen kunt u vinden bij: PAT3140S geeft een checksum controle fout bij het opstarten.

Mijn tester dient gekalibreerd te worden, hoe gaat dit in z’n werk?

Als u uw test- of meetapparaat bij Wabtec Netherlands ter kalibratie en/of ter reparatie aanbiedt, dient u het online formulier in te vullen: Klik hier om naar het kalibratie- en reparatieformulier te gaan.