Testen en meten van zonnepanelen


Testen en meten van zonnepanelen

Gezien de wereldwijde groei van Solar PV installaties, worden ook de eisen voor veiligheid en kwaliteit op nationaal en internationaal niveau steeds belangrijker. Met name de mogelijkheid van brandgevaar of elektrocutie zorgen voor grote risico’s wanneer een PV-installatie niet op de juiste manier geïnstalleerd is.

Dit geeft aan dat het controleren van PV-installaties een noodzaak is. Een standaard kwaliteitscontrole bij installatie en periodieke inspectie erna is dan ook van enorm belang voor de veiligheid van zowel installateur als gebruiker.

In de algemene testprocedures is vastgelegd aan welke eisen voldaan moet worden. Deze testen zijn vaak de beste bescherming tegen gevaar door brand of elektrocutie. Echter, het is tevens van groot belang dat een PV-installatie na installatie periodiek aan inspectie wordt onderworpen. De kwaliteit en veiligheid blijven hiermee gewaarborgd.

In het geval van Solar PV-installatie betekent het voldoen aan de IEC EN 62446 dat de eigenaren van de PV-panelen de garantie wordt gegeven dat de installatie waarin zij investeren veilig is en voldoet aan een internationaal erkend kwaliteitsniveau.

Aandachtspunten tijdens installatie

 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Betrouwbaarheid
 • Efficiëntie / opbrengst van het systeem 

Kwalificeren, richtlijnen en normen

 • NEN-EN-IEC 62446 (Eisen voor testen & inspecteren)
 • IEC 61829 (Meting ter plaatse van I-V kenmerken)
 • NEN-1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)
 • SCIOS Scope 12 (Inspectieregeling voor PV-installaties)


Belangrijkste aspecten

 • Visuele controle. Is de bedrading correct aangesloten? Geen schade aan kabels gedurende installatie?
 • Uitvoeren van isolatieweerstand meting (Riso)
 • Uitvoeren van aardleidingweerstand meting (indien aanwezig) (Rpe)
 • Meten van open klemspanning(Uoc)
 • Meten van kortsluitstroom (Isc)
 • Meten van zonnestraling (Irradiance)
 • Controle van positionering van de panelen (hoek en positie t.o.v. het zuiden)
 • Bepalen van de Efficiëntie / opbrengst

Vulfactor

Het bepalen van de Efficiëntie / opbrengst van een PV-systeem door middel van het meten van de I-V curve.
De hoogte en vorm van deze curve is een maat voor de werking van het PV-systeem.
curves.png

Doormiddel van het meten van de vulfactor kan de efficiëntie gemeten worden en wordt berekend door Oppervlakte A te delen door Oppervlakte B.
De vulfactor geeft het rendement aan dat een zonnecel haalt in vergelijking met het maximaal vermogen dat een zonnecel in theorie zou kunnen leveren. Een goede zonnecel haalt minstens een waarde van 0,70. Dit hangt echter wel af van de gebruikte techniek.

Test en meetinstrumenten voor de PV-installaties


nieuw-product-flag.png
eazycurve.png

EazyPV Curve

Als uitbreiding op de EazyPV is er de EazyPV Curve voor het meten van I-V curve.
Deze tester voert alle testen van de EazyPV uit, aangevuld met het meten van de I-V Curve.
De gemeten I-V curve kan vervolgens worden bekeken via de gratis PV App en worden vergeleken met de opgegeven waarde door de fabrikant via de meegeleverde software. De EazyPV Curve wordt geleverd als complete set zodat alle parameters met 1 set gemeten kunnen worden.


eazypv(1).png

EazyPV PV-installatietester

Met de EazyPV kunnen op een simpele en doeltreffende wijze alle installatie parameters worden gemeten met 1 testapparaat. De zonnepanelen hoeven hiervoor niet gedemonteerd of geopend te worden. De uniforme connectoren van het paneel kunnen direct en veilig worden aangesloten op de EazyPV.
De EazyPV is uitstekend geschikt voor gebruik bij het installeren, opleveren en het periodiek controleren van PV installaties. Daarnaast ook dé oplossing voor het traceren van storingen in PV installaties.

irm10g0.jpg

IRM100 Zonnesterkte meter

Met de IRM100 ‘Irradiance meter’ kunnen de meetwaarden tevens worden gekoppeld aan de zonne-straling parameters op het moment van meten.


ni19.png

NI 19 Plus Stroomtang


Het pakket wordt verder aangevuld met de NI19+ stroomtang om in combinatie met de EazyPV testers het AC en DC vermogen en daarmee de efficiëntie te meten.