Herziening NEN 3140 “Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties”


Herziening NEN 3140 “Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties”


In december 2018 / juli 2019 is er van de NEN3140 norm een nieuwe versie gepubliceerd (NEN 3140+A3:2019). Deze nieuwe versie kan van invloed zijn op uw tester. 
Hieronder een overzicht van deze wijzigingen en de invloed op de testers:

De nieuwe versie bevat de volgende wijzigingen die betrekking hebben op het keuren:

•      Meting en beproeving
- Controleren van nulspanningsbeveiligingen is nu verplicht
- De juiste werking van aardlekschakelaars hoeft nu alleen te worden gedaan door het meten van de aanspreektijd (max 300ms)
- Weerstand van beschermingsleidingen volgens nieuwe tabel 104
- Verhoogde lekstroom grens van 7mA bij laboratorium apparatuur (IEC61010) en Witgoed apparatuur

Zoals boven vermeld is de tabel voor de maximale waarden van de weerstand van de  beschermingsleiding aangepast ( zie onderstaande tabel).

 5.102.17 Tabel 104: Maximale waarden voor de weerstand in Ω 

tabel.png

 

De wijzigingen hebben invloed op alle testers.

Klik op de onderstaande tester om te bekijken wat er aangepast moet worden en hoe.

PAT 3140 (S) EazyPAT EazyPAT 3140 EazyPAT 3140USB EazyPAT 3140PLUS
1(2).jpg 2(2).jpg eazypat3140(1).png eazypat3140usb(2).png eazypat3140plus(1).png
MultiPAT MultiPAT 3140 MultiPAT XE EazyPAT XE SafetyPAT 3140
 multipatpng.png 7(1).jpg  8(1).jpg  eazypat-xe.png 10(2).png