Aardlekstroomtang


Aardlekstroomtang

Detectie van steeds slechter wordende installaties m.b.t. lekstromen of eventueel de oorzaak van het veelvuldig aanspreken van de aardlekschakelaar (ALS) op het actieve circuit is niet altijd een eenvoudige opgave.
 
Veelal speelt voor correcte meting de toegankelijkheid van het systeem een grote rol en maken een eventuele inspectie van het circuit (erg) kostbaar. In deze gevallen is een lekstroomtang de
ideale oplossing.