Beste relatie,

De pandemie van COVID-19 en de toegenomen vraag op de wereldmarkt hebben grote gevolgen voor de toeleveringsketens. Lagere productie- en transportcapaciteiten leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen en tekorten voor alle soorten materialen zoals staal, kunststof en elektronische componenten.

Deze toenames en tekorten zijn aanzienlijk dat ze niet kunnen worden gebufferd door ons of onze leveranciers. Als resultaat voor de komende periode hebben we onze toeleveringsketen zo goed mogelijk afgedekt, desondanks kan de prijsimpact naar de toekomst van toepassing zijn.

Niettegenstaande het voorgaande, wordt u eraan herinnerd dat we vanwege het materiële tekort, de COVID-19-uitbraak en de overmachtsituatie niet altijd in staat zijn om de leverdata of levertijden met 100% zekerheid te bevestigen zoals uiteengezet in de Inkooporder.

U kunt erop vertrouwen dat Wabtec Netherlands B.V. er alles aan doet om dagelijks de situatie in te schatten en passende maatregelen te nemen, zodat we alle impact op onze productiecapaciteit en dus op uw eigen activiteiten proberen te mitigeren. We houden u op de hoogte van deze onderwerpen en blijven beschikbaar om het bovenstaande te bespreken, zodat we kunnen anticiperen op de voortgang van de situatie in de komende maanden.

Om te anticiperen op toekomstige vraag, zal elke prognose van u helpen om onze toeleveringsketen te optimaliseren, de behoefte aan grondstoffen en productiecapaciteit te dekken om mogelijke vertragingen te voorkomen.