Corporate | Railway | Industry
Taal:

Privacy statement

 

Verwerking van persoonsgegevens

Mors Smitt B.V. legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van de verschillende overeenkomsten die u met Mors Smitt B.V. aan kunt gaan. Dit is het geval wanneer u zich abonneert op onze digitale nieuwsbrief, producten van ons afneemt, deelneemt aan een training of één van onze andere activiteiten (zoals klantendag, seminar e.d.), of anderszins contact heeft met Mors Smitt B.V. Onder persoonsgegevens verstaan wij uw NAW gegevens, gegevens over bestellingen, betalingen en opgegeven interesses.
 

Uw e-mailadres

Wanneer u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld inzake een abonnement op onze nieuwsbrief, kan deze gebruikt worden om u te informeren over, voor u relevante en interessante, onderwerpen. Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u zich via onze website afmelden.
 

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal Mors Smitt B.V. uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verkocht. Uitzonderingen in het gebruik van gegevens door derden:
  • in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  • ter bescherming van de rechten of het eigendom van Mors Smitt B.V.;
  • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  • ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

 

Andere websites

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van een hyperlink met deze website verbonden zijn. Mors Smitt B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omvang van deze partijen met uw gegevens. Neem daarover contact op met de desbetreffende website eigenaar.
 

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 

Afmelden

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, kunt u dit aan ons doorgeven via sales@Mors Smitt.nl, door u af te melden via het nieuwsbriefformulier of per post: Mors Smitt B.V., Vrieslantlaan 6, 3526 AA Utrecht.
 

Wijzigingen

De voorwaarden van deze privacy statement kunnen door Mors Smitt B.V. te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.
 

Diversen

Vragen en klachten die betrekking hebben op deze privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, of het gebruik van deze website dienen gericht te worden tot Mors Smitt B.V. U kunt contact met ons opnemen via sales@nieaf-smitt.nl, of via het telefoonnummer 030 288 13 11.

                                                                   © Mors Smitt 2018