Corporate | Railway | Industry
Taal:

Gepubliceerd in de september uitgave van het vaktijdschrift "Installatie & Bouw".
Tekst door Sjoerd Meuleman

Apparatentesters :
Onontbeerlijk voor veilige bouwplaats

 
Bouwplaatsen worden tegenwoordig almaar veiliger dankzij betere persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s), steigers met certificaten en deugdelijk aangebrachte valbeschermingen. Niet minder van belang voor de veiligheid is de periodieke keuring van elektrische arbeidsmiddelen. Mors Smitt uit Utrecht ontwikkelt onder de merknaam Nieaf-Smitt sinds 1994 NEN 3140 apparatentesters met een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
 
 
Niet meer weg te denken op nieuwbouwprojecten, renovaties en/of verbouwingen: op gezette tijden uitgevoerde inspecties, met als doel het creëren van veilige werkomstandigheden voor personeel op of om de bouwplaats. Mors Smitt uit Utrecht vervult met het assortiment Nieaf-Smitt apparatentesters een belangrijke rol in alles wat met veiligheid van arbeidsmiddelen op de bouw te maken heeft. Salesmanager Mark ter Steege: “Gelukkig is veiligheid op de bouw inmiddels geen vraag meer, maar een vanzelfsprekendheid. Volgens de ARBO-richtlijnen zijn werknemers verplicht tot verstrekking van veilige arbeidsmiddelen aan het personeel. De NEN 3140 norm voorziet in deze gebruikersveiligheid. Met onze apparatentesters dragen wij bij aan een snelle, correcte keuring en juiste administratieve verwerking van resultaten. Hierdoor is het voor
bedrijven eenvoudig aantoonbaar dat keuringsprocessen op orde zijn.”
 


MULTIFUNCTIONEEL

 
Nieaf-Smitt apparatentesters zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en uitvoeringen, afhankelijk van de hoeveelheid, het type en de registratiewijze van de te keuren objecten. Een veelgebruikt exemplaar is de SafetyPAT 3140. Niet toevallig, volgens Ter Steege, want de tester koppelt nauwkeurigheid en gebruiksgemak aan een opvallende hoeveelheid testfuncties. Ter Steege: “Zonder vals bescheiden te willen zijn: momenteel is er geen andere apparatentester op de markt die zo aansluit op de wensen van de Nederlandse markt. En dat niet alleen, want dankzij het bedieningsgemak verlopen keuringen en administratieve verwerkingen ook aanzienlijk sneller.” Ter Steege doelt op onder meer de keurfunctie van niet-elektrische arbeidsmiddelen (trappen, ladders, steigers): in een ander fabricaat niet verkrijgbaar, dus letterlijk uniek. Onderscheidend is ook dat de tester is uitgerust met een ingebouwde digitale camera, voor objectidentificatie of bewijslast van afkeur of reparatie. Andere functies en mogelijkheden zijn het meten van 3-fase reële lekstroom, aardlekschakelaarcontrole (volgens NEN 3140), een extreem groot opslagbereik (50.000 metingen, 2.000 foto’s) en digitale aansluitvoorzieningen (Bluetooth en USB).
 

NEN 3140

 
De Nieaf-Smitt apparatentesters zijn niet van vandaag of gisteren. Integendeel: het als NIF (Nederlandse Instrumenten Fabriek) begonnen bedrijf is sinds 1900 actief en behoort daarmee tot de oudste testorganisaties ter wereld. Die Nederlandse wortels zitten diep verankerd – als ontwikkelaar van apparatentesters heeft het bedrijf zich volledig toegespitst op de in Nederland gehanteerde NEN 3140-normering. En dat heeft voordelen voor in het binnenland opererende bedrijven, zegt Ter Steege. “Ondanks Europese normeenwording worden normen nog steeds verschillend geïnterpreteerd. In Nederland worden elektrische arbeidsmiddelen in de regel getoetst volgens de NEN 3140. Doordat onze apparaten hierop volledig zijn toegespitst, gaan keuringen en administratieve verwerkingen sneller en vollediger.” Hij wijst nog op het eigen servicecentrum, een laboratorium waar allerhande meetapparatuur getest, gekalibreerd en gerepareerd kan worden. “Dat doen we ook met apparatuur van andere merken. Uiteraard met korte doorlooptijden en tegen scherpe tarieven.” ❚
 

                                                                   © Mors Smitt 2018