Corporate | Railway | Industry
Taal:

Missie en waarden

Missie

Naar klanten – we streven ernaar een competente, kostenbesparende, betrouwbare en creatieve zakenpartner te zijn, in het leveren van de hoogste kwaliteit en ondersteuning van de gebruikersveiligheid.
Naar werknemers – bieden we o.a. training- en carrière mogelijkheden, voldoening en een eerlijke beloning.
Naar leveranciers – we willen een betrouwbare en eerlijke zakenpartner zijn voor de langere termijn.
Naar de technische autoriteiten – we streven ernaar voortdurend de standaard te overtreffen welke geldt voor de producten en service in de industrieën/markten die wij bedienen.
Naar de buitenwereld - we willen model staan voor integriteit, kwaliteit, milieubewustwording en technische expertise - een goede burger, gevoelig voor het welzijn van de gemeenschap.
Naar de aandeelhouders – we willen optimaal rendement en duurzame winst realiseren, en dragen zorg voor de lange termijn visie en continuïteit van de onderneming.
Bij alles wat we ondernemen streven we naar optimale veiligheid voor alle bovenstaande partijen.
 

Values

Mensen Behandel mensen respectvol en waardig. Waardeer verschillen en andere meningen. Help collega’s bij het verbeteren van hun vaardigheden. Moedig samenwerking aan. Herken en waardeer geleverde prestaties.
Integriteit Wees eerlijk, open en betrouwbaar. Respecteer de wet, richtlijnen en ethiek/omgangsnormen. Toewijding Kom afspraken na richting klanten, belanghebbenden en elkaar. Accepteer persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij het doen van toezeggingen en het behalen van resultaten.
Uitblinken Verbeter continue alle processen, met de nadruk op kwaliteit, productiviteit, klantgerichtheid en streef naar groei. Wees praktisch en creatief in het zoeken naar de beste oplossingen, zonder de gestelde doelen uit het oog uit te verliezen.

Always strive to be the best.

 

 

 

                                                                   © Mors Smitt 2018